Tuesday, 13/11/2018, 9:10 AM
chào mừng bạn, Guest | Nguồn cấp dữ liệu RSS

Thời tiết hàng ngày tại Thành Phố Đông Hà

Nhiệt độ - Thời Gian - Độ ẩm


TP.Đông Hà

Thời tiết Huế


Công Ty CPTV & XD Nền Móng Công Trình Miền Trung LAS-XD 973 Bookmark and Share
Loại mục
ChatBox
200
Bình chọn website
Đánh giá trang web của tôi
Tổng số câu trả lời: 280
Thống kê

Tổng cộng: 1
Khách: 1
Người sử dụng: 0
Đăng nhập hình thức
Main » Online Games » Chơi game & dowload (Las-xd 973) » game giải trí

Cao thủ bắn tỉa

Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt kẻ thù trong căn cứ.

Cách chơi:

Sử dụng chuột  để ngắm và bắn.

Nhấn phím Space  để chuyển vũ khí.

Hãy copy đoạn code Nhúng blog:

<object classid=

"clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/

shockwave/cabs/flash/swflash.cab#

version=5,0,0,0" width="663" height="466.752">

<param name="movie" value="/upload/game/2012-01-05/1325727398_Game_CaoThuBanTia.swf">

<param name="quality" value="high">

<embed src="/upload/game/2012-01-05/

1325727398_Game_CaoThuBanTia.swf"

 quality="high" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/

go/getflashplayer/" width="663" height="466.752">

</object>

Rating: 0.0/0
Counters: 236/9 | Added by: hoapham973
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Giỏ hàng carting
Your shopping cart is empty
Tìm kiếm trong trang
Tag cloud

Thông tin thời tiết

Hà Nội

Đông Hà

TP Hồ Chí Minh