Tuesday, 23/04/2019, 1:59 AM
chào mừng bạn, Guest | Nguồn cấp dữ liệu RSS

Thời tiết hàng ngày tại Thành Phố Đông Hà

Nhiệt độ - Thời Gian - Độ ẩm


TP.Đông Hà

Thời tiết Huế


Công Ty CPTV & XD Nền Móng Công Trình Miền Trung LAS-XD 973 Bookmark and Share
Loại mục
ChatBox
200
Bình chọn website
Đánh giá trang web của tôi
Tổng số câu trả lời: 281
Thống kê

Tổng cộng: 1
Khách: 1
Người sử dụng: 0
Đăng nhập hình thức
Main » Online Games » Chơi game & dowload (Las-xd 973) » game giải trí

Tay bắn tỉa siêu hạng

Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt hết toàn bộ quân địch.

Cách chơi:

Sử dụng chuột  để ngắm và bắn.

Nhấn  để bật tắt ống ngắm.

Nhấn  để ẩn nấp và  để bỏ ẩn nấp.

Nhấn  để thay đạn.

Hãy copy đoạn code Nhúng blog:

<object classid="clsid:

D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"

 codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/

cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" 

width="663" height="550.41509433962">

<param name="movie" value="/upload/game/2012-04-13/1334312467_Game_TayBanTiaSieuHang.swf">

<param name="quality" value="high"><embed src=

"/upload/game/2012-04-13/

1334312467_Game_TayBanTiaSieuHang.swf"

 quality="high" type="application/x-shockwave-flash" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/

getflashplayer/" width="663" height="550.41509433962">

</object>

Rating: 5.0/1
Counters: 274/8 | Added by: hoapham973
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Giỏ hàng carting
Your shopping cart is empty
Tìm kiếm trong trang
Tag cloud

Thông tin thời tiết

Hà Nội

Đông Hà

TP Hồ Chí Minh